หน้าหลัก > ข่าวและประกาศ > ประกาศวันหยูดเทศกาลสงกรานต์
ประกาศวันหยูดเทศกาลสงกรานต์
Images/Blog/HMJ5B2WM-วันหยุด.jpg
เขียนโดย ckcoth เมื่อ Tue 09 Apr, 2019
Like

บริษัท CK.Consult & Service
แจ้งวันหยุดยาวช่วงสงกรานต์
หยุดทำการตั้งแต่วันที่ 12-16 เมษายน 2562
ขออวยพรให้ทุกคนเดินทางกลับบ้านอย่างปลอดภัยและมีความสุขในวัน ปีใหม่ไทย

CK.Consult & Service 
Notice of long holiday Songkran day
Stop operation from 12-16 April 2019
Bless everyone to travel home safely and happily on the Thai New Year.

หมวดหมู่