Package A
ให้บริการดูแลผู้ใช้บริการแบบรายปี ตั้งแต่การ วางแผน,ให้คำแนะนำแจ้งเตือน,รับส่งเอกสาร ต่างๆที่เกียวข้องกับ VISA, Work permit, passport, คัดลอกเอกสาร, Re-entry, Report 90 day, รับผิดชอบค่าปรับต่าง
จัดส่งฟรี
ติดต่อเรา เพื่อสอบถามราคาสินค้า