“First Step To Thailand”
BUSINESS LAW BUSINESS CARE

Specializing in Commercial Law & Thai Visa immigration & Work Permit

เกี่ยวกับเรา

              CK.Consult & Service เราให้บริการแบบมืออาชีพในแวดวงธุรกิจ เราเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการบริการให้คำปรึกษาและแก้ไขปัญหาในเรื่องของการขอวีซ่า ( visa ) ประเภทต่างๆ สำหรับชาวต่างชาติ


วิสัยทัศน์

                CK.Consult & Service Co.,Ltd. (บริษัท ซีเค.คอนซัลท์แอนเซอร์วิส จำกัด) มุ่งมั่นในการเป็นที่ปรึกษาชั้นนำระดับประเทศ ทั้งในด้านการให้คำปรึกษา การดำเนินการด้านเอกสารต่างๆ เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับกลุ่ม Expat ทั้งที่เข้ามาทำงาน และเข้ามาเพื่อการอื่นๆ (ไม่ทำงาน) และบริการให้คำปรึกษาด้านกฎหมายธุรกิจ (Business Law)

               โดยยึดหลักการทำงานภายใต้แนวทาง “ ถูกต้องตามกฏหมาย สะดวก และรวดเร็ว “ เพื่ออำนวยความสะดวกสูงสุดให้แก่ลูกค้าของเรา


พันธกิจ

                1.  ดำเนินการให้คำปรึกษาด้านการขอ/ต่ออายุวีซ่า(Visa) และใบอนุญาตทำงาน (Work Permit )ให้ชาวต่างชาติ โดยทีมงานผู้เชี่ยวชาญอย่างครบถ้วนตามระเบียบของทางราชการและถูกต้องตามกฏหมาย

                2.  สร้างความประทับใจในบริการเพื่อให้ลูกค้าได้รับบริการที่สะดวก และรวดเร็ว      

                3.  ให้คำปรึกษาตั้งแต่การดำเนินการจัดตั้งธุรกิจ และบริการด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง พร้อมสนับสนุนและเสนอแนวทางวิธีการแก้ปัญหาแก่ลูกค้าเพื่อให้ได้รับความพึงพอใจสูงสุด 

 

SERVICES
News
เริ่มจากปี 2537 (1994) มีเพื่อนชาวต่างประเทศคนหนื่งมาขอให้เราทำวีซ่าและใบอนุญาตทำงานให้ ซึ่งเขาบอกว่า...
28 November 2018
บริษัท ซีเค. คอนซัลท์แอนเซอร์วิส จำกัด 93/15-17 ชั้น 4 อาคารเคนซิงตันเพลส ซอย13 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง...
28 November 2018
เรื่อง กำหนดรายชื่อประเทศผู้ถือหนังสือเดินทางหรือเอกสารใช้แทนหนังสือเดินทางซึ่งได้รับการยกเว้นการตรวจลงตราฯ
28 November 2018